ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΟΝΩΣΕΩΝ - ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΤΟΙΧΩΝ – ΤΑΡΑΤΣΩΝ

Εφαρμόζουμε την εμπειρία  και την τεχνογνωσία μας για την απόλυτη προστασία του χώρου σας

Η θερμομόνωση είναι απαραίτητη στην κατασκευή ενός σύγχρονου κτηρίου  και αποτελεί έναν  από τους σημαντικότερους παράγοντες  εξοικονόμησης ενέργειας και ποιοτικής διαβίωσης.  Γι’ αυτό το λόγο  κρίνεται απαραίτητη  η θερμομόνωση και στα παλαιά  κτήρια.

 Πλεονέκτημα  μας  οι  ειδικές  καλλιτεχνικές  μέθοδοι  που εφαρμόζουμε.

 Προσδίδουμε  χαρακτήρα στην εξωτερική όψη του κτηρίου  και την επένδυσή  του.

Περισσότερα...